Bài 14.10 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 14.10. Để đưa các thùng đựng dầu ... DeHocTot.com

Bài 14.10 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 14.10. Để đưa các thùng đựng dầu lên xe tải, một người đã lần lượt dùng bốn tấm ván làm mặt phẳng nghiêng. Biết với bốn tấm ván này người đó đã đẩy thùng dầu đi lên với các lực lần lượt là: F1 = 1000N; F2 = 200N; F3 = 500N; F4 = 1200N. Hỏi tấm ván nào dài nhất?

A. Tấm ván 1                                  B. Tấm ván 2.

C. Tấm ván 3.                                 D. Tấm ván 4.

Trả lời

Chọn B

Tẩm ván nào dài nhất phải ứng với lực đẩy bé nhất tức là trường hợp dùng tấm ván 2 với lực F2 = 200N.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay