Bài 14.6 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - ... DeHocTot.com

Bài 14.6 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 14.6. Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng?

A. Cái kéo.                                           B. Cầu thang gác.

c. Mái nhà.                                          D. Cái kìm.

Trả lời:

Chọn B

Cầu thang gác là dụng cụ ứng dụng của mặt phẳng nghiêng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay