Bài 14.9 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 14.9. Sàn nhà cao hơn mặt đường 50cm... DeHocTot.com

Bài 14.9 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 14.9. Sàn nhà cao hơn mặt đường 50cm. Để đưa một chiếc xe máy từ mặt đường vào nhà, người ta có thể sử dụng mặt phẳng nghiêng có độ dài l và độ cao h nào sau đây?

A. l < 50cm; h = 50cm.                    B. l = 50cm; h = 50cm.

c. l > 50cm; h < 50cm.                     D. l > 50cm; h = 50cm.

Trả lời:

Chọn D

Để đưa một chiếc xe máy từ mặt đường vào nhà ta có thể sử dụng mặt phẳng nghiêng l > 50cm; h = 50cm.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay