Bài 15.10 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 15.10. Muốn bẩy một vật nặng 2000N ... DeHocTot.com

Bài 15.10 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 15.10. Muốn bẩy một vật nặng 2000N bằng một lực 500N thì phải dùng

đòn bẩy có

A. O2O = O1O.             B. O2O > 4O1O.

C. O1O = 4O2O.          D. 4O1O > O2O > 2O1O.

Trả lời:

Chọn B

Muốn bẩy một vật nặng 2000N bằng một lực 500N thì phải dùng đòn bẩy có các cánh tay đòn O2O > 4O1Ode-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay