Bài 15.2 trang 49 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 15.2. Dùng xà beng để bẩy vật nặng... DeHocTot.com

Bài 15.2 trang 49 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 15.2. Dùng xà beng để bẩy vật nặng lên (H.15.1).

Phải đặt điểm tựa ở đâu để bẩy vật lên dễ nhất?

A.Ở X.                            B. Ở  Y.

C. Ở Z.                           D. Ở khoảng giữa Y và z.

Trả lời:

Chọn A.

Đặt điểm tựa ở X xà beng để bẩy vật nặng lên là dễ nhất vì khi đó cánh tay đòn là lớn nhất.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay