Bài 16.3 trang 53 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 16.3. Máy cơ đơn giản nào sau đây kh... DeHocTot.com

Bài 16.3 trang 53 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 16.3. Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể làm thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực?

A. Ròng rọc cố định.             B. Ròng rọc động,

C. Mặt phẳng nghiêng.         D. Đòn bẩy.

Trả lời:

Chọn A.

Ròng rọc cố địnhde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay