Bài 18.2 trang 57 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 18.2. Một lọ thủy tinh được đậy ... DeHocTot.com

Bài 18.2 trang 57 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 18.2. Một lọ thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh. Nút bị kẹt. Hỏi phải mở nút bằng cách nào trong các cách sau đây?

A. Hơ nóng nút.                                     B. Hơ nóng cổ lọ.

C. Hơ nóng cả nút và cổ lọ.                 D. Hơ nóng đáy lọ.

Trả lời:

Chọn B

Một lọ thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh. Nút bị kẹt ta có thể mở nút bằng cách cách hơ nóng cổ lọ. Vì khi hơ nóng, cổ lọ nở ra, làm lỏng nút, khi đó ta mở được.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay