Bài 18.6 trang 58 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - ... DeHocTot.com

Bài 18.6 trang 58 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 18.6. Khi nung nóng vòng kim loại vẽ ở hình 18.2 thì

A. bán kính R1 tăng, bán kính R2 giảm.

B. bán kính R2 tăng, bán kính R1 giảm.

C. chiều dài d giảm.                        

D. cả R1, R2 và d đều tăng.

Trả lời:

Chọn D

Khi nung nóng vòng kim loại vẽ ở hình 18.2 thì cả R1, R2 và d đều tăng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay