Bài 20.2 trang 63 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 20.2. Khi chất khí trong bình nóng lên ... DeHocTot.com

Bài 20.2 trang 63 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 20.2. Khi chất khí trong bình nóng lên thì đại lượng nào sau đây của nó thay đổi?

A. Khối lượng.                                 

B. Trọng lượng,

C. Khối lượng riêng.          

D. Cả khối lượng, trọng lượng và khối lượng riêng.

Trả lời:

Chọn C. Khối lượng riêng

Khi chất khí trong bình nóng lên thì đại lượng khối lượng riêng của nó thay đổi. Vì rằng khối lượng riêng \(D = {m \over V}\) khi chất khí trong bình nóng lên thì V tăng mà m không đổi nên D giảm.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay