Bài 21.4 trang 66 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 21.4. Hai chốt A và B của mạch điện... DeHocTot.com

Bài 21.4 trang 66 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 21.4. Hai chốt A và B của mạch điện tự động vẽ ở hình 21.2a và 21.2b sẽ tiếp xúc nhau khi nhiệt độ tăng hay giảm? Hãy vẽ trạng thái của các băng kép ở các mạch điện này khi nhiệt độ tăng.

Trả lời:

Hình 21.2a: Khi nhiệt độ tăng;

Hình 21.2b: Khi nhiệt độ giảm.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay