Bài 21.9 trang 67 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - ... DeHocTot.com

Bài 21.9 trang 67 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 21.9. Vật nào dưới đây có nguyên tắc hoạt động không dựa trên sự nở vì nhiệt?

A. Nhiệt kế kim loại.           B. Băng kép.

C. Quả bóng bàn.                D. Khí cầu dùng không khí nóng.

Trả lời: 

Chọn C

Quả bóng bàn hoạt động dựa vào lực đàn hồi nó không hoạt động dựa trên sự nở vì nhiệt.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay