Bài 22.5 trang 69 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 22.5. Trong một ngày hè, một học sinh... DeHocTot.com

Bài 22.5 trang 69 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 22.5. Trong một ngày hè, một học sinh theo dõi nhiệt độ không khí trong nhà và lập được bảng 2.1.
Hãy dùng bảng ghi nhiệt độ theo thời gian này để chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau đây:

Thời gian

Nhiệt độ

7 giờ

25°C

9 giờ

27°C

10 giờ

29°C

12 giờ

31°C

16 giờ

30°C

18 giờ

29°C

1. Nhiệt độ lúc 9 giờ là bao nhiêu?

A. 25°C.        C. 29°C.

B. 27°C.        D. 30°C.

2. Nhiệt độ 31°c vào lúc mây giờ?

A. 7 giờ.        C. 10 giờ.

B. 9 giờ.         D. 18 giờ.

3. Nhiệt độ thấp nhất vào lúc mấy giờ

A. 18 giờ.      C. 10 giờ.

B. 7 giờ.        D. 12 giờ.

4. Nhiệt độ cao nhất vào lúc mây giờ?

A. 18 giờ.     C. 12 giờ.

B. 16 giờ.     D. 10 giờ.

Trả lời:

1. B. 27°C;           2. Không có câu nào đúng

3. B. 7 giờ;           4. C. 12 giờ.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay