Bài 24-25.9 trang 75 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - ... DeHocTot.com

Bài 24-25.9 trang 75 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 24-25.9. Trong thời gian sắt đông đặc, nhiệt độ của nó

A. không ngừng tăng.                      B. không ngừng giảm,

C. mới đầu tăng, sau giảm.              D. không đổi.

Trả lời:

Chọn D

Trong thời gian sắt đông đặc, nhiệt độ của nó không đổi.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay