Bài 26-27.3 trang 76 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - ... DeHocTot.com

Bài 26-27.3 trang 76 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 26-27.3. Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ?

A. Sương đọng trên lá cây             B. Sương mù.

C. Hơi nước.                                   D. Mây.

Trả lời:

Chọn C

Sự tạo thành hơi nước không phải là sự ngưng tụ.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay