Bài 28-29.10 trang 81 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - ... DeHocTot.com

Bài 28-29.10 trang 81 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 28-29.10. Nhiệt kế nào sau đây có thể được dùng trong thí nghiệm về sự sôi của rượu?

A. Nhiệt kế rượu.                             B. Nhiệt kế thủy ngân,

C. Nhiệt kế y tế.                                D. Cả ba loại nhiệt kế trên.

Trả lời:

Chọn B.

Nhiệt kế rượu là nhiệt kế có thể được dùng trong thí nghiệm về sự sôi của rượu.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay