Bài 28-29.3 trang 79 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 28-29.3. Trong các đặc điểm sau đây,... DeHocTot.com

Bài 28-29.3 trang 79 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 28-29.3. Trong các đặc điểm sau đây, những đặc điểm nào là đặc điểm của sự sôi, những đặc điểm nào là của sự bay hơi?

A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng.

B. Xảy ra ở nhiệt độ xác định của chất lỏngế

C. Xảy ra cả ở trong lòng lẫn mặt thoáng của chất lỏng.

D. Chỉ xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng.

Trả lời:

- Đặc điểm của sự sôi: B, C.

- Đặc điểm của sự bay hơi: A, D.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay