Bài 28-29.5 trang 79 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 28-29.5. Hình 28-29.2 vẽ đường biểu ... DeHocTot.com

Bài 28-29.5 trang 79 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 28-29.5. Hình 28-29.2 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian đun. Hỏi:

1. Nước ở thể nào trong khoảng thời gian từ phút 0 đến phút thứ 5; từ phút thứ 10 đến phút thứ 25?

2. Nước ở thể nào trong khoảng thời gian từ phút thứ 5 đến phút thứ 10; từ phút thứ 25 đến phút thứ 30?

3. Các quá trình nóng chảy, bay hơi, sôi diễn ra trong những khoảng thời gian nào?

Trả lời:

Xem hình ta thấy:

1.- Từ phút 0 đến phút thứ 5: rắn.

- Từ phút thứ 10 đến phút thứ 25: lỏng và hơi.

2. - Từ phút thứ 5 đến phút thứ 10: rắn và lỏng;

- Từ phút thứ 25 đến phút thứ 30: lỏng và hơi.

3. - Nóng chảy: từ phút thứ 5 đến phút thứ 10;

- Bay hơi: tử phút thứ 10 đến phút thứ 25;

- Sôi: từ phút thứ 25 đến phút thứ 30.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay