Bài 28-29.6 trang 80 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 28-29.6. Sau đây là bảng theo dõi sự ... DeHocTot.com

Bài 28-29.6 trang 80 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 28-29.6. Sau đây là bảng theo dõi sự thay dổi nhiệt độ theo thời gian của một chất lỏng khi được đun nóng.

Thời gian (phút)

 0    2    4    6    8    10  12   14   16

Nhiệt độ (°C)

 20  30  40  50  60  70   80   80   80

 
1.  Vẽ đường biếu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian.

2. Có hiện tượng gì xảy ra đôì với chất lỏng này từ phút thứ 12 đến phút thứ 16?

3. Chất lỏng này có phải là nước không?

Trả lời:

1. Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian

2. Nhiệt độ 80°c không đổi mặc dù vẫn đun: chất lỏng sôi.

3. Không phải là nước vì nhiệt độ sôi không phải ở 100°c. (Chất này là rượu).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay