Bài 28-29.9 trang 81 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 28-29.9. Sự sôi có tính chất nào sau ... DeHocTot.com

Bài 28-29.9 trang 81 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 28-29.9. Sự sôi có tính chất nào sau đây?

A. Xảy ra ở cùng một nhiệt độ xác định đối với mọi chất lỏng.

B. Khi đang sôi, nếu tiếp tục đun, nhiệt độ chất lỏng không thay đổi.

C. Khi đang sôi chỉ xảv ra sự bay hơi trên mặt thoáng của chất lỏng.

D. Khi đang sôi chi xảy ra sự bay hơi ở trong lòng chất lỏng.

Trả lời:

Chọn B.

Sự sôi có tính chất là: Khi đang sôi, nếu tiếp tục đun, nhiệt độ chất lỏng không thay đổi.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay