Bài 3.2 trang 10 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Câu 3.2. Bình chia độ ở hình 3.1 có GHĐ ... DeHocTot.com

Bài 3.2 trang 10 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Câu 3.2. Bình chia độ ở hình 3.1 có GHĐ và ĐCNN là:

A. 100cm3 và 10cm3.

B. 100cm3 và 5cm3.

C. 100cm3 và 2cm3.

D. 100cm3 và 1cm3

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Trả lời:

Chọn C

Bình chia độ ở hình 3.1 có GHĐ 100cm3 và ĐCNN là: 2cm3.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay