Bài 3.3 trang 10 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 3.3. Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của c... DeHocTot.com

Bài 3.3 trang 10 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 3.3. Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của các bình chia độ ở hình 3.2.

Trả lời:

GHĐ và ĐCNN của bình chia độ ở hình 3.2.

a)  Hình a: GHĐ là 100cm3 và ĐCNN là 5cm3

b)  Hình b: GHĐ là 250cm3 và ĐCNN là 25cm3de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay