Bài 3.4 trang 10 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 3.4. Người ta đã đo thể tích chất ... DeHocTot.com

Bài 3.4 trang 10 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 3.4. Người ta đã đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN 0,5cm3. Hãy chỉ ra cách ghi kết quả đúng trong những trường hợp dưới đây:

A. V1 = 20,2cm3.                              B. V2 = 20,50cm3.

C. V3 = 20,5cm3.                             D. V4 = 20cm3.

Trả lời:

Chọn C.

Bình chia độ có ĐCNN 0,5cmthì cách ghi kết quả đúng là V3 = 20,5cm3. Vì ghi như A và B và thì bình phải có ĐCNN nhỏ hoặc lớn hơn 0,5cm3.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay