Bài 3.5 trang 10 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 3.5.  Các kết quả đo thể tích tron... DeHocTot.com

Bài 3.5 trang 10 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 3.5 Các kết quả đo thể tích trong hai bản báo cáo kết quả thực hành được ghi như sau:

a)  V1 = 15,4cm3.   b) V2 = 15,5cm3.

Hãy cho biết độ chia nhỏ nhất của bình chia độ dùng trong mỗi bài thực hành.

Trả lời:

Kết quả đo thể tích trong hai bản báo cáo kết quả thực hành là:

a)  V1 = 15,4cmthì ĐCNN là 0,2cm3 hoặc 0,1 cm3.

b)  V2 = 15,5cmthì ĐCNN là 0,5cm3 hoặc 0,1cm3.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay