Bài 3.9 trang 11 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 3.9. Một học sinh dùng bình chia độ ... DeHocTot.com

Bài 3.9 trang 11 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 3.9. Một học sinh dùng bình chia độ vẽ ở hình 3.3 để đo thể tích chất lỏng. Kết quả đo nào sau đây được ghi đúng?

A. 36cm3           B. 40cm3                 C. 35cm3                  D. 30cm3

Trả lời:

Chọn C

Nếu dùng bình chia độ vẽ ở hình 3.3 để đo thể tích chất lỏng. Kết quả đo được ghi ở C là đúng nhất vì theo hình ta thấy mực chất lỏng gàn với 35cm3 nhất

 

 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay