Bài 4.1 trang 12 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 4.1. Người ta dùng một bình chia độ... DeHocTot.com

Bài 4.1 trang 12 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 4.1. Người ta dùng một bình chia độ ghi tới 1cm3 chứa 55cm3 nước để đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 86cm3. Hỏi các kết quả ghi sau đây, kết quả nào là đúng?

A. V1 = 86cm3.                      B. V2 = 55cm3.

C. V3 = 31cm3.                      D. V4 = 141cm3

Trả lời:

Chọn C:

Thể tích của hòn đá V = V1 - V2 = 86 - 55 = 31cm3de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay