Bài 4.4 trang 12 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - ... DeHocTot.com

Bài 4.4 trang 12 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 4.4*. Hãy dùng bình chia độ của em và tìm các cách để đo thể tích của một quả bóng bàn (hoặc một quả cam, chanh...).

Trả lời:

Để đo thế tích của một quả bóng bàn (hoặc một quả cam, chanh), ta có thể làm như sau:

-  Đổ nước vào bình đến vạch chia V1.

-   Thả vật vào bình lấy một que nhỏ nhấn vật xuống sao cho vật chìm hoàn toàn xuống nước, nước dâng lên đến vạch V2

-  Thể tích vật bằng thể tích nước dâng lên: V =V2 - V1de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay