Bài 4.8 trang 12 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 4.8. Nếu dùng bình chia độ đế đo t... DeHocTot.com

Bài 4.8 trang 12 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 4.8. Nếu dùng bình chia độ đế đo thể tích của một vật rắn thì trong trường hợp nào sau đây, thể tích của vật rắn được tính bằng công thức: VR = VL+R - VL, trong đó VR là thể tích vật rắn, VL+R là thể tích do mực chất lỏng chỉ khi đã bỏ vật rắn chìm vào chất lỏng trong bình, VL là thể tích chất lỏng trong bình?

A. Vật rắn thấm nước và chìm một phẩn trong chất lòng.

B. Vật rắn thấm nước và chìm hoàn toàn trong chất lòng.

c. Vật rắn không thâm nước và chìm một phần trong chất lòng.

D. Vật rắn không thârn nước và chìm hoàn toàn trong chất lỏng.

Trả lời:

Chọn D.

Nếu thể tích của vật rắn được tính bằng công thức: VR = VL+R - VL . Đây phải là trường hợp đo vật rắn không thấm nước và chìm hoàn toàn trong chất lỏngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay