Bài 5.1 trang 17 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 5.1. Trên một hộp mứt Tết có ghi 25... DeHocTot.com

Bài 5.1 trang 17 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 5.1. Trên một hộp mứt Tết có ghi 250g. Số đó chỉ:

A. Sức nặng của hộp mứt.

B. Thể tích của hộp mứt.

c. Khối lượng của hộp mứt.

D. Sức nặng và khối lượng của hộp mứt.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Trả lời.

Chọn C. 

Trên một hộp mứt Tết có ghi 250g. Số đó chỉ khối lượng của hộp mứtde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay