Bài 5.6 trang 18 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 5.6. Trên một viên thuốc cảm có ghi ... DeHocTot.com

Bài 5.6 trang 18 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 5.6. Trên một viên thuốc cảm có ghi "Para 500...". Em hãy tìm hiếu thực tế để xem ờ chỗ để trống phải ghi đơn vị nào dưới đây?

A. mg.                     B. cg.                      C. g.                         D. kg.

Trả lời:

Chọn A

Trên một viên thuốc cảm có ghi "Para 500mg. Đơn vị ở đây là miligam.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay