Bài 6.10 trang 23 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 6.10. Một người cầm hai đầu dây ca... DeHocTot.com

Bài 6.10 trang 23 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 6.10. Một người cầm hai đầu dây cao su rồi kéo căng ra. Gọi lực mà tay phải người đó tác dụng lên dây cao su là F1; lực mà dây cao su tác dụng vào tay phải người đó là F1' ; lực mà tay trái người đó tác dụng vào dây cao su là F2; lực mà dây cao su tác dụng vào tay trái người đó là F2. Hai lực nào là hai lực cân bằng?

A. Các lực F1 và F1'.

B. Các lực F2 và F2'

C. Các lực F1 và F2

D. Cả ba cặp lực kể trên

Trả lời

Chọn C

Các lực F1 và F2 bằng nhau, ngược chiều và cùng tác dụng lên một vật nên là hai lực cân bằng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay