Bài 6.4 trang 22 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - ... DeHocTot.com

Bài 6.4 trang 22 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Hãy mô tả một hiện tượng thực tế trong đó có hai lực cân bằng.

Trả lời:

Ví dụ hai lực cân bằng: Hai đội chơi kéo co, cùng kéo một sợi dây mà sợi dây vẫn đứng yên. Sợi dây chịu tác dụng của hai lực cân bằng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay