Bài 6.8 trang 23 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 6.8. Công việc nào dưới đây không c... DeHocTot.com

Bài 6.8 trang 23 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 6.8. Công việc nào dưới đây không cần dùng đến lực?

A. Xách một xô nước.                       B. Nâng một tẩm gỗ.

C. Đẩy một chiếc xe.                        D. Đọc một trang sách.

Trả lời:

Chọn D

Đọc một trang sách là việc làm không cần dùng đến lực. Các việc khác như xách một xô nước, nâng một tấm gỗ, đẩy một chiếc xe đều dùng lực.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay