Bài 8.5 trang 29 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 8.5. Số liệu nào dưới đây là phù ... DeHocTot.com

Bài 8.5 trang 29 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 8.5. Số liệu nào dưới đây là phù hợp với một học sinh THCS?

A. Khối lượng 400g.        B. Trọng lượng 400N.

C. Chiều cao 400mm.      D. Vòng ngực 400cm.

Trả lời:

Chọn B

Số liệu phù hợp với một học sinh THCS là: Trọng lượng 400N nghĩa là khối lượng là khoảng 40kg.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay