Bài 8.6 trang 29 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 8.6. Chỉ có thể nói về trọng lực ... DeHocTot.com

Bài 8.6 trang 29 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 8.6. Chỉ có thể nói về trọng lực của vật nào sau đây?

A. Trái Đất.                                      B. Mặt Trăng.

c. Mặt Trời.                                       D. Hòn đá trên mặt đất.

Trả lời:

Chọn D

Trọng lực là lực hút của Trái Đất lên các vật đặt xung quanh Trái Đất nên chỉ có thể nói về trọng lực của hòn đá trên mặt đất.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay