Bài 8.9 trang 30 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 8.9. Ba khối kim loại: 1kg đồng, 1kg... DeHocTot.com

Bài 8.9 trang 30 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 8.9. Ba khối kim loại: 1kg đồng, 1kg sắt và 1kg nhôm. Khối nào có trọng lượng lớn nhất?

A. Khối đồng.       B. Khối sắt.

C. Khối nhôm.      D. Ba khối có trọng lượng bằng nhau.

Trả lời

Chọn D

Vì p = 10m, do đó ba khối có khối lượng bằng nhau nên trọng lượng của chúng bằng nhaude-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay