Bài 9.3 trang 31 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 9.3. Hãy đánh dấu X vào ô ứng với ... DeHocTot.com

Bài 9.3 trang 31 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 9.3. Hãy đánh dấu X vào ô ứng với vật có tính chất đàn hồi:

Một cục đất sét                                    □

Một quả bóng cao su                            □

Một quả bóng bàn                                □

Một hòn đá                                          □

Một chiếc lưỡi cưa                                □

Một đoạn dây đồng nhỏ                        □

Trả lời:

Vật có tính đàn hồi bao gồm:

Một quả bóng cao su, 

Một chiếc lưỡi cưade-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay