Bài 9.5 trang 32 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - ... DeHocTot.com

Bài 9.5 trang 32 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 9.5. Biến dạng của vật nào dưới đây là biến dạng đàn hồi?

A. Cục đất sét.                                B. Sợi dây đồng.

C. Sợi dây cao su.                           D. Quả ổi chín.

Trả lời:

Chọn C

Biến dạng của sợi dây cao su là biến dạng đàn hồi. Các vật còn lại là không đàn hồi.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay