Bài 9.6 trang 32 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 9.6 Treo thẳng đứng một lò xo, đầu... DeHocTot.com

Bài 9.6 trang 32 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 9.6 Treo thẳng đứng một lò xo, đầu dưới được gắn với một quả cân 100g thì lò xo có độ dài là 11 cm; nếu thay bằng quả cân 200g thì lò xo có độ dài là 11,5cm. Hỏi nếu treo quả cân 500g thì lò xo sẽ có độ dài bao nhiêu?

A. 12cm.                                   B. 12,5cm.      

C. 13cm                                    D. 13,5cm.

Trả lời:

Chọn C

Gọi l0 là chiều dài ban đầu của lò xo ta có độ biến dạng khi treo quả cân 100g là 11 - l0 và khi treo quả cân 200g là 11,5 - l0. Vì độ biến dạng tỉ ỉệ với khối lượng các quả cân treo vào nên ta có:

\(\eqalign{
& {{11 - {l_0}} \over {11,5 - {l_0}}} = {{100} \over {200}} = {1 \over 2} \cr
& \Rightarrow 22 - 2{l_0} = 11,5 - {l_0} \cr
& \Rightarrow {l_0} = 10,5cm \cr} \)

Gọi l là chiều dài khi treo quả cân 500g, ta có độ biến dạng khi treo quả cân 500g là 1 - l0 = l - 10,5. Theo tính chất độ biến dạng tỉ lệ với khối lượng các quả cân treo vào nên ta có:

\(\eqalign{
& {{11 - {l_0}} \over {l - {l_0}}} = {{100} \over {500}} \cr
& \Rightarrow {{11 - 10,5} \over {l - 10,5}} = {1 \over 5} \cr
& \Rightarrow 2,5 = l - 10,5 \cr
& \Rightarrow l = 13cm \cr} \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay