Bài 9.7 trang 32 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - ... DeHocTot.com

Bài 9.7 trang 32 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 9.7*. Nếu treo quả cân 1kg vào một cái "cân lò xo" thì lò xo của cân có độ dài 10cm. Nếu treo quả cân 0,5kg thì lò xo có độ dài 6cm. Hỏi nếu treo quả cân 200g thì lò xo sẽ có độ dài bao nhiêu?

A. 7,6cm.         B. 5cm           C. 3,6cm.                     D. 2,4cm

Trả lời:

Chọn C

Gọi l0 là chiều dài ban đầu của lò xo, ta có độ biến dạng khi treo quả cân 1 kg là 10 - l0 và khi treo quả cân 0,5kg là 6 - l0. Vì độ biến dạng tỉ lệ với khối lượng các quả cân treo vào nên ta có:

\(\eqalign{
& {{10 - {l_0}} \over {6 - {l_0}}} = {1 \over {0,50}} = 2 \cr
& \Rightarrow 10 - {l_0} = 12 - 2{l_0} \cr
& \Rightarrow {l_0} = 2cm \cr} \)

Gọi l là chiều dài khi treo quả cân 200g, ta có độ biến dạng khi treo quả cân 200g là l - l0 = l -2. Theo tính chất độ biến dạng tỉ lệ với khốỉ lượng các quả cân treo vào nên ta có:

\(\eqalign{
& {{10 - {l_0}} \over {l - {l_0}}} = {{1000} \over {200}} = 5 \cr
& \Rightarrow {8 \over {l - 2}} = 5 \cr
& \Rightarrow 8 = 5.l - 10 \cr
& \Rightarrow l = 3,6cm \cr} \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay