Câu 1-2.1 trang 5 Sách bài tập (SBT) Vật lý lớp 6 - Câu 1-2.1. Cho thước mét trong hình vẽ dư... DeHocTot.com

Câu 1-2.1 trang 5 Sách bài tập (SBT) Vật lý lớp 6

Vật lý


Câu 1-2.1. Cho thước mét trong hình vẽ dưới đây:

Giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước trong hình 1-2.1 là:

A. 1m và 1mm.                                  B. 10dm và 0,5cm.

c. 100cm và 1cm.                             D. 100cm và 0,2cm.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Bài giải

Chọn B.

Giới hạn đo (GHĐ) của thước trong hình 1-2.1 là 100cm =10dm và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước trong hình là 0,5cmde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay