Câu 1-2.3 trang 5 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Câu 1-2.3. Hãy xác định GHĐ và ĐCNN củ... DeHocTot.com

Câu 1-2.3 trang 5 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Câu 1-2.3. Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của các thước trong hình 1-2.2:


Bài giải:

+ Hình a) GHĐ là 10cm và ĐCNN 0,5cm;

+ Hình b) GHĐ là 10cm và ĐCNN 1mmde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay