Bài 1 trang 104 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài 1: Đặt tên cho các điểm và đường... DeHocTot.com

Bài 1 trang 104 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 1: Đặt tên cho các điểm và đường thẳng còn lại ở hình 6.

Giải

-  Trong hình còn4 điểm chưa đặt tên, ta dùng 4 chữ  cái in hoa , chẳng hạn A,B,C,D để đặt tên cho 4 điểm đó.

- Trong hình còn 2 đường thẳng chưa đặt tên, ta dùng hai chữ cái thường chẳng hạn b,c để đặt tên cho hai đường thẳng đó.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay