Bài 1 trang 127 sgk toán 6 tập 1 - Đoạn thẳng AB là gì?Hướng dẫn làm bà... DeHocTot.com

Bài 1 trang 127 sgk toán 6 tập 1

Toán


Đoạn thẳng AB là gì?

Hướng dẫn làm bài:

Đoạn thẳng AB là hình gồm hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A, B.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay