Bài 1 trang 6 sgk toán 6 tập 1 - 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớ... DeHocTot.com

Bài 1 trang 6 sgk toán 6 tập 1

Toán


1. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:
12 \(\square\) A                           16 \(\square\) A

Bài giải:

Vì phần tử của A là số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 nên 8 và 14 không thuộc tập hợp A. Vậy A = {9; 10; 11; 12; 13}. Dùng tính chất đặc trưng cho các phần tử A = {x ∈ N \(\mid\) 8 < x < 14} ta có: 12 ∈ A; 16 \(\notin\) A.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay