Bài 1 trang 73 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2 - Bài 1 Hãy kể tên một số hình ảnh củ... DeHocTot.com

Bài 1 trang 73 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Toán


Bài 1 Hãy kể tên một số hình ảnh của mặt phẳng.

Giải:

Mặt nước yên lặng, mặt gương, mặt bàn, mặt bảng…de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay