Bài 100 trang 39 sgk toán 6 tập 1 - Bài 100. Ô tô đầu tiên ra đời năm nào ... DeHocTot.com

Bài 100 trang 39 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 100. Ô tô đầu tiên ra đời năm nào ?
Ô tô đầu tiên ra đời năm \(n = \overline{abbc}\), trong đó \(n\) \(\vdots\) \(5\) và \(a, b, c ∈ \left\{1; 5; 8\right\}\) (\(a, b, c\) khác nhau).

Bài giải:

Ta đang ở thế kỉ \(XXI\) nên \(a\) không thể lớn hơn \(2\) vì nếu lớn hơn \(2\) thì ô tô chưa ra đời. Mà \(a ∈ \left\{1; 5; 8\right\}\) nên \(a = 1\). Phải chọn số \(c\) trong tập hợp \(\left\{1; 5; 8\right\}\) để \(n\) \(\vdots\) \(5\). Muốn thế \(c\) phải là \(5\).

Theo đề bài \(a,b,c\) khác nhau nên \(b = 8\).

Vậy ô tô đầu tiên ra đời năm \(1885\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay