Bài 100 trang 96 sgk toán 6 tập 1 - Bài 100. Giá trị của tích m . n2 với m = ... DeHocTot.com

Bài 100 trang 96 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 100. Giá trị của tích m . n2 với m = 2, n = -3 là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây:

A. -18;                 B. 18;             C. -36;                   D. 36.

Bài giải

Thay m =2 và n = - 3 ta được:

\(2.{\left( { - 3} \right)^2} = 2.9 = 18\)

Chọn Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay