Bài 105 trang 42 sgk toán 6 tập 1 - Bài 105. Dùng ba trong bốn chữ số \(4, 5, ... DeHocTot.com

Bài 105 trang 42 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 105. Dùng ba trong bốn chữ số \(4, 5, 3, 0\) hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số sao cho các số đó:

a) Chia hết cho \(9\);

b) Chia hết cho \(3\) mà không chia hết cho \(9\).

Bài giải:

a) Số chia hết cho \(9\) phải có tổng các chữ số chia hết cho \(9\). Do đó các số cần tìm là: \(450, 540, 405, 504\).

b) Số chia hết cho \(3\) mà không chia hết cho \(9\) phải có tổng các chữ số chia hết cho \(3\) mà không chia hết cho \(9\). Do đó các số cần tìm là: \(543, 534, 453, 435, 345, 354\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay