Bài 105 trang 47 sgk toán 6 tập 2 - Viết các phần trăm sau dưới dạng số t... DeHocTot.com

Bài 105 trang 47 sgk toán 6 tập 2

Toán


Viết các phần trăm sau dưới dạng số thập phân:

7%,  45%,  216%

Hướng dẫn làm bài:

7% = 0,07;                               45% = 0,45;                             216% = 2,16.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay