Bài 106 sgk toán 6 tập 2 - Hoàn thành các phép tính sau:\({7 \over 9} + ... DeHocTot.com

Bài 106 sgk toán 6 tập 2

Toán


Hoàn thành các phép tính sau:

\({7 \over 9} + {5 \over {12}} - {3 \over 4} = {{7.4} \over {36}} + {{5. \ldots } \over {36}} - {{3. \ldots } \over {36}} = {{28 +  \ldots  -  \ldots } \over {36}} = {{16} \over {36}} = { \ldots  \over  \ldots }\)

Hướng dẫn làm bài: 

\({7 \over 9} + {5 \over {12}} - {3 \over 4} = {{7.4} \over {36}} + {{5.3} \over {36}} - {{3.9} \over {36}} = {{28 + 15 - 27} \over {36}} = {{16} \over {36}} = {4 \over 9}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay